Erken Çocukluk Ruh Sağlığı

Erken Çocukluk Ruh Sağlığı ; Erken deneyimler gelişmekte olan beynin yapısını şekillendirirken, aynı zamanda sağlam zihinsel sağlığın da temellerini atarlar. Bu gelişim sürecindeki aksaklıklar, bir çocuğun öğrenme ve başkalarıyla ilişki kurma kapasitelerini – yaşam boyu etkileri ile – bozabilir. Çocukların yaşamlarının erken dönemindeki ilişki ve deneyim ortamlarını iyileştirerek toplum, hapsedilme, evsizlik ve eğitimini bitirememe gibi birçok sorunu çözebilir.

Küçük çocuklarda önemli akıl sağlığı sorunları ortaya çıkabilir ve ortaya çıkar.

Çocuklar çok erken yaşlarda anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve otizm gibi nörogelişimsel engellerin net özelliklerini gösterebilirler. Bununla birlikte, küçük çocuklar duygusal deneyimlere ve travmatik olaylara yetişkinlerden ve daha büyük çocuklardan çok farklı şekillerde tepki verir ve bunları işler. Sonuç olarak, erken çocuklukta teşhis, yetişkinlerde olduğundan çok daha zor olabilir.

Genlerin ve deneyimin etkileşimi, çocukluk ruh sağlığını etkiler.

Genler kader değildir. Genlerimiz vücudumuza nasıl çalışılacağını söyleyen talimatlar içerir, ancak çevremizin kimyasal “imzası” bu talimatların yerine getirilmesine izin verebilir veya engelleyebilir. Genetik yatkınlıklar ile yaşamın erken dönemlerinde sürdürülen, strese neden olan deneyimler arasındaki etkileşim, zihinsel sağlık için yetişkinlik yıllarına kadar sürecek dengesiz bir temel oluşturabilir.

Zehirli stres beyin yapısına zarar verebilir ve önemli zihinsel sağlık sorunlarının hızla veya yıllar sonra ortaya çıkma olasılığını artırabilir.

Beyin gelişimi ve diğer organ sistemleri üzerindeki kalıcı etkileri nedeniyle, toksik stres, okul hazırlığı, akademik başarı ve yaşam boyu hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı bozabilir. Kalıcı yoksulluk gibi aile stresi ile ilişkili koşullar, ciddi zihinsel sağlık sorunları riskini artırabilir. Tekrarlayan istismar veya kronik ihmal, aile içi şiddet veya ebeveyn ruh sağlığı veya madde bağımlılığı sorunları yaşayan küçük çocuklar özellikle savunmasızdır.

(Erken Çocukluk Ruh Sağlığı)

Asla çok geç değildir, ama erken olması daha iyidir.

Bazı bireyler, erken dönem, sürekli kötü muamele, travma ve duygusal zarar gibi ciddi zorlukların üstesinden gelmek için dikkate değer kapasiteler sergilerler, ancak küçük çocukların sıkıntıdan psikolojik olarak iyileşme yeteneklerinin sınırları vardır.

“Potansiyel akıl sağlığı sorunlarının çoğu, erken müdahale edersek akıl sağlığı sorunu haline gelmez.”

Çocuklar travma yaratan koşullardan uzaklaştırıldıklarında ve son derece besleyici evlere yerleştirildiklerinde bile, gelişimsel gelişimlere genellikle kendi kendini düzenleme, duygusal uyum, başkalarıyla ilişki kurma ve kendini anlamada süregelen sorunlar eşlik eder. Çocuklar bu yüklerin üstesinden geldiklerinde, tipik olarak destekleyici yetişkinlerin istisnai çabalarından yararlanmışlardır. Bu bulgular, küçük çocukları ciddi psikolojik riske atan durumlarda önlemenin ve zamanında müdahalenin önemini vurgulamaktadır.

(Erken Çocukluk Ruh Sağlığı)

Küçük çocukların ruh sağlığı sorunlarını aileleri, evleri ve toplulukları bağlamında tedavi etmek esastır.

Küçük çocukların duygusal iyiliği, bakıcılarının ve içinde yaşadıkları ailelerin işleyişine doğrudan bağlıdır. Bu ilişkiler taciz edici, tehdit edici, kronik olarak ihmal edici veya başka bir şekilde psikolojik olarak zararlı olduğunda, erken dönem zihinsel sağlık sorunlarının gelişimi için potansiyel bir risk faktörüdür. Aksine, ilişkiler güvenilir bir şekilde duyarlı ve destekleyici olduğunda, aslında küçük çocukları diğer stresörlerin olumsuz etkilerinden koruyabilir. Bu nedenle çocukları etkileyen stres faktörlerini azaltmak, aileleri üzerindeki stresleri ele almayı gerektirir.

 

Çocuk Gelişimi Hakkında Unutulmaması Gereken 8 Şey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir