En İyi Ve Ünlü Türk Matematikçiler

Cahit Arf (1910-1997)

Cahit Arf - Türk Matematikçiler

1910 Selanik doğumlu Türk Matematikçi ve Bilim İnsanı Cahit Arf, 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı olmuştur. Cahit Arf, ayrıca 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneğinin başkanlığını da yapmıştır.  Cebir konusundaki çalışmaları ile dünyaca ün kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımı ile çözülebildiği ile ilgili yapmıştır. Cisimlerin sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezler ile “Arf Değişmezi” “Arf Halkaları” gibi adı ile anılan çalışmalar yapmıştır. Ayrıca “Hasse-Arf Teoremi” adı ile anılan teoremi matematik bilimine kazandırmıştır. 1943 yılında “İnönü Armağanı” ve 1974 yılında “TÜBİTAK Bilim Ödülünü” kazanmıştır. Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi, Robert Koleji, Kaliforniya Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Türk bilim dünyası ve matematik dünyasına kazandırdığı yenilikler ile en iyi ve ünlü Türk matematikçiler arasında yer alan Cahit Arf’ın portresi günümüzde kullanılan 10 liralık banknotta yer almaktadır.

Oktay Sinanoğlu (1935-2015)

Oktay Sinanoğlu

Asıl mesleği Kimya Mühendisliği olan Oktay Sinanoğlu aynı zamanda moleküler biyofizik ve matematik alanında da dersler vermiştir. 1935 doğumlu olan bilim insanı 1963 yılında Yale Üniversitesi’nde profesörlük ünvanı almış ve bu ünvan ile Yale Üniversitesi’nin son 300 yıllık tarihinde tam profesörlük unvanını alan üçüncü en genç öğretim üyesi olmuştur. Akadamik çalışmalasının yanı sıra Türkçe dil bilgisi ile ilgili politik düşüncelere sahip olan Sinanoğlu’nun “Hedef Türkiye” ve “Bye Bye Türkçe” adında kitabı bulunmaktadır. Yabancı dillerin istilası altında olduğunu vurgulayan bilim insanı Türkçe bilincini oluşturmak amacı ile çalışmalar yapmıştır. Dünya genelinde onlarca ödülü bulunan bilim insanı 196 yılında Tübitak Bilim Ödülü’nü alan ilk kişi olmuştur. 1970-1980 yılları arasında Almanya’da başladığı matematik çalışmaları ile kimyayı ezber yapmak yerine matematik-fizik temellerine bağlamıştır. 1982-88 yılları arasında da Yale Üniversitesinde gerçekleştirdiği seminerler ile “Matematiksel Kimya” adı ile yeni bir dalın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Ratip Berker (1909-1997)

Ratip Berker

Ordinaryüs Profesör Ratip Berker, Türk bilim insanı ve matematikçi. 1909 yılında İstanbul’da doğan Matematikçi özellikle akışkanlar mekaniği alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Adi Diferansiyel Denklemler,  Kismi Difransiyel Denklemler, Matematiksel fizikte özel fonksiyonlar, İleri Adi Diferansiyel Denklemler ve İleri Kismi Difransiyel Denklemler  derslerini vermiştir. Tübitak Bilim ve Hizmet Ödülü dahil Hacettepe ve İTÜ’den fahri doktora ünvanına sahiptir. En iyi ve ünlü Türk matematikçiler arasında yer alan Ratip Berker’in Adı İTÜ Gümüşsuyu yerleşkesindeki kütüphaneye verilmiştir.

Kerim Erim (1894-1952)

Kerim Erim - Türk Matematikçiler

1894 İstanbul doğumlu, Türk Ordinaryüs Matematik Profesörü Kerim Erim. Türkiye’de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağdaş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynamıştır. Ayrıca, mekanik matematiğin esaslara dayandırılmasına öncülük eden ve en iyi Türk matematikçiler arasında yer alan Kerim Erim,ülkemizde Matematik doktorası yöneten ilk bilim insanı olmuştur.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde dekanlık ve Matematik Enstitüsü başkanlığı görevini üstlenmiştir.1952 yılında vefat edene kadar bu görevini sürdürmüştür. Diferansiyel geometri, fonksiyonlar teorisi, elastisite ve plastisite konularında birçok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrencileri arasında mekanik alanında önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan da bulunmaktadır.

Salih Zeki (1864-1921)

Salih Zeki -Türk Matematikçiler

1864 İstanbul doğumlu Osmanlı-Türk Bilim insanı, Matematikçi. Aynı zamanda bilim tarihçisi ve astronomdur. Türklerin ve Müslümanların bilime katkısını tespitmeye çalışmış ve Çağdaş Türk bilim tarihçiliğinin kurucusu olmuştur. “Asar-ı Bakiye”adlı eseri ile günümüzdegüvenilir bir kaynak olarak kullanılmaktadır. 1913 yılında yayımlamaya başladığı bu eserinde Ortaçağ İslam Dünyası’nda yapılan matematik ve astronomi çalışmalarını sergilemiştir. Birinci cilt;Trigonometri Tarihi, İkinci cilt: Hesap ve Cebir Tarihi, Üçüncü cilt: Astronomi Tarihi, Dördüncü cilt; Geometri Tarihini konu almaktadır. İstanbul’un Fatih semtinde adının verildiği bil ilkokul bulunmaktadır. “Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu”

İlginizi çekebilir : Türkiye’deki En İyi Girişim Hızlandırma Programları

Feza Gürsey(1921-1992)

Feza Gürsey

1921 İstanbul doğumlu, Türk Matematikçi ve Fizikçi. 1940 yılında Galtasaray Lisesi’ni birincilik ile bitirmiştir. Üniversiteye İstanbul Üniversitesi’nde devam eden Feza Gürsey 1944 yılında Fizik-MAtematik bölümünden birincilik ile mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığ sınavını kazanarak İngiltere’de doktorasını tamamlamıştır. Bu dönem içerisinde yayımladığı “Tek boyutlu bir istatistiksel sistem” ve “İki bileşenli dalga denklemleri üzerine” adlı makaleleri büyük önem taşınmaktadır. 1951-57 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tatbiki Matematik Kürsüsü’ne asistan olarak tayin edilmiş 1953 yılında “Spinli elektronların klasik ve dalga mekaniği” adlı tezi ile doçent ünvanını alan Gürsey, Tatbiki Matematik Kürsüsü’ne doçent olarak atanmıştır. 1961-1974 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde profesör olarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Ünlü Türk Matematikçi ve Fizikçinin 1968 yılında aldığı Tübitak Ödülü bulunmaktadır.

Hülya Şenkon (1941-2008)

Hülya Şenkon -Türk Matematikçiler

1941 İstanbul doğumlu Türk Matematikçi. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Matematik-Fizik Bölümü’nde eğitim almış ve mezun olmuştur. 1966 yılında “5. Derece Denkleminin Cebirsel ve Transandant Metodlarla Çözülebilmesi Problemi” konulu çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından, 1972 yılında “Kompleks ve p-adik Alan Üzerinde İki Fonksiyonun Aritmetik Anlamda Cebirsel Bağlılığına Dair Bazı Sonuçlar ve Bunların Birkaç İrrasyonellik İspatına Uygulanması” konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1977 yılında doçent olan Hülya Şenkon 1988 yılında profesör ünvanına sahip olmuş ve Anabilim Dalı kadrosuna atanmıştır. Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Matematik Bölümü Başkanlığı, İ.Ü. Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Editör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 dil bilen Matematikçi 1999 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra, Türk Matematik Derneği Genel Sekreterliği ile Hava Harp Okulu’ndaki görevini de vefatına dek sürdürmüştür.

 

Ali Nesin (1957-)

Ali Nesin -Türk Matematikçiler

1957 İstanbul doğumlu Türk Matematikçi. Ünlü yazar Aziz Nesin‘in oğludur. Paris Diderot Üniversitesi’nden matematikten “maitrise” (yetenek) derecesi almıştır. Yale Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Ali Nesin Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Notre Dame Üniversitesi’nde doçentliğini tamamlayan Matematikçi, Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü’nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yapmıştır. 1995 yılında babası Aziz Nesin’in ölümü ile Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ali Nesin, 1996 yılından beri Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2003 yılından bugüne, üç ayda bir yayımlanan ve Türk Matematik Derneği’nin sahibi olduğu Matematik Dünyası adlı derginin sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevindedir. Aynı zamanda, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından kabul edilmiş “kümeler kavramı” ve “analiz” konularında ders notları bulunmaktadır.

Ali Nesin, Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra aynı zamanda, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) kurucu üyesidir ve Nesin Matematik Köyü‘nün kurucusudur.

Ali Nesin Kitapları;

Matematik ve Korku

Matamatik ve Doğa

Matematik ve Sonsuz

Matematik ve Oyun

Develer ve Eşekler

Matematik Canavarı

Matematik ve Gerçek

Önermeler Mantığı

Sayma

Sezgisel Kümeler Kuramı

Analiz ( birinci, ikinci ve dördüncü ciltleri yayımlanmıştır)

 

Koronavirüs Ölüm Oranları Yaş Gruplarına Göre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir