En İyi Türk Generaller

Osmanlı Devletinin kuruluşundan başlayarak birçok savaş yaşayan Türk milleti, bu savaşlarda büyük destanlar yazarak tarihin akışını değiştirmiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden başlayarak Kurtuluş savaşıyla sonlanan süreçte bu destanların yazılmasında büyük pay sahibi olan kahraman Mehmetçiğimiz ve Generallerimizdir. İşte, Türk tarihine yön veren en iyi generaller;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk - En İyi Türk Generaller

Yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devlet oluşturarak tüm dünyaya kurtuluş savaşı ilhamı veren Atatürk, Askeri yaşamında ilk rütbesini 10 Şubat 1902 yılında almış ve teğmen olarak göreve başlamıştır. Harp Akademisinden 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Atatürk, 1907 yılında Kıdemli Yüzbaşı, Trablusgarp cephesinde gösterdiği kahramanlıklar sonrasında 27 Kasım 1911 tarihinde Binbaşı rütbesine yükseltilmiştir.

İlerleyen günlerde Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen komutanlığı emrine verilen Atatürk, Çanakkale savaşlarındaki üstün başarısı sebebiyle 1 Haziran 1916 tarihinde Albaylığa yükseltilir. Anafartalar kahramanı olarak anılan Atatürk 1Nisan 1916 yılında Tümgeneral rütbesiyle taltif edilmiştir. Ordudan istifa ederek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutan, 19 Eylül 1921 tarihinde ise Mareşal ve Gazi unvanlarına sahip olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en iyi Türk generaller arasında ilk sırada yer almaktadır.

Orgeneral İsmet İnönü

Orgeneral İsmet İnönü - En İyi Türk Generaller

Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın çalışma ve silah arkadaşı olan İsmet İnönü de en iyi Türk generaller arasında yer almaktadır. 19. Ağustos 1903 yılında Teğmen rütbesiyle katıldığı orduda gösterdiği üstün başarılar sebebiyle Orgeneralliğe kadar yükselmiştir. Türk milletinin kazandığı en önemli zaferlerden biri olan İnönü savaşı sonrası Tümgeneral rütbesine yükseltilen İnönü, 30 Ağustos 1926 tarihinde 1. Ferik (Orgeneral) rütbesiyle taltif edilmiştir.

Kazım Karabekir

Kazım Karabekir

Üstün kahramanlıklar göstererek Türk milletinin gönlünde yer edinen Kazım Karabekir 1905 yılında Erkan-ı Harbiye mektebini Yüzbaşı rütbesiyle tamamlayarak orduya katılmıştır. İttihat Terakki Manastır örgütünün kuruluşunda yer alan Karabekir, 1907 yılında ( kolağası) Ön Yüzbaşı rütbesine yükseldi. Çanakkale cephesinde Fransızlara karşı yaklaşık 3 ay savaşmıştır.Sonra Miralay ( Albay) rütbesine yükseltilen Kazım Karabekir, 1918 tarihinde Erzincan ve Erzurum’u Ermeni ve Ruslardan alarak Kars’a geçmiştir. ve Sarıkamış, Kars, Gümrü Kalesi ve Kara kiliseyi düşmanlardan temizledi.

Gösterdiği üstün kahramanlıklar sonrasında 1918 yılında Mirliva (Tümgeneral) rütbesiyle taltif edilen Paşa, Sadrazam Ahmet İzzet tarafından teklif edilen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliği teklifini kabul etmeyerek Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinde görev almayı talep etti. Kars’ın düşmandan alınması sonrasında Ferik (Korgeneral) rütbesine yükseltilen Karabekir paşa, Kurtuluş savaşı bitiminde 1. Ordu Müfettişliğine atandı.

Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa

Askeri dehası, yarattığı direniş ruhu ile Atatürk’ün kendine örnek aldığı komutan Gazi Osman Paşa adına marş yazılan sayılı komutanlardan biri. Gazi Osman Paşa, 1833 yılında Tokat’ta doğmuş, küçük yaşta ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmiştir. Küçük yaşta Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde askerlik hayatına başlamış 20 yaşında Mekteb-i Harbiye’yi ikincilik ile bitmiştir. Kırım savaşı sırasında Tuna cephesine gönderilmiştir. Dört yıl kaldığı bu cepheden yüzbaşı rütbesi ile dönmüştür. Gazi Osman Paşa’nın Müdafaa hattı stratejileri, keskin kararları ve harp sanatı, Balkan Slavları ve Rus ordu saflarındaki tecrübeli askerler tarafından da takdir edilmiştir. Öyle ki yaralanıp esir düştüğünde Rus Çar II. Aleksandr teslimiyet sembolü olan kılıç almayı “Şu anda yeryüzünde bu kılıcı şerefle taşımaya hakkı olan tek insan sizsiniz” diyerek alamamıştır. Ve ayrıca, Rus Çarı tarafından, kendisine kahramanlığını takdir amacıyla çifte kartal nişanı verilmiştir.Kahramanlığı ve devlete olan bağlılığı ile günümüze kadar sevgi ve saygı ile anılan Gazi Osman Paşanın ülkemizde bir çok okula, ilçeye, caddelere adı verilen kumandanın marşı da hala söylenmektedir.

Plevne Marşı – Gazi Osman Paşa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir