Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak

Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak, Şaplak Atmak Nedir? Bir tür bedensel ceza olan şaplak atmak, birine acı vermek için fiziksel güç kullanmaktır. Buna vurmak, tokatlamak, kırbaçlamak vb. dahil olabilir. Daha da önemlisi, “açık el” olsun ya da olmasın ya da hafif ya da sert şaplak atmanın ne kadar önemli olduğu önemli değildir – amaç acı, rahatsızlık veya korku yaratmaksa, şaplak atma.

Sert ceza, çocuğun davranışını değiştirmek için korku, acı ve çocuğa zarar verme tehdidine neden olmayı amaçlamaktadır.

Vurmadan Önce Dikkate Alınması Gereken 5 Şey

Çocukların fiziksel olarak cezalandırılması konusu genellikle ebeveynler, eğitimciler, bilim adamları ve çocuk doktorları arasında şiddetli tartışmalara yol açar.  Çocukları disipline etmek ebeveynler için çok zorlu bir deneyim olabilir. Çocuğunuz sınırları test ettiğinde, yaramazlık yaptığında veya öfke nöbeti geçirdiğinde ne yapacağınızı bilmek zordur.  Bazılarımız şaplak atmanın gerekli veya etkili bir disiplin yöntemi olduğunu öğrenerek büyüdük. Bu nedenle, disipline ederken kullanmak doğaldır. Diğerleri, denedikleri hiçbir şeyin işe yaramadığını hissedebilir ve bu nedenle fiziksel disipline dönerler.  Disiplin için şaplak atmayı kullanıyorsanız veya kullanmayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken 5 şey var .

Şaplak atmak, etkisiz bir disiplin önlemidir ve uzun vadede daha fazla davranış sorununa neden olabilir.
Çocuğunuzla yakın bir ilişki kurmanızı engeller. Yakın bir ebeveyn-çocuk ilişkisi, bir çocuğun gelecekteki başarısının en güçlü göstergelerinden biridir.  Çocuğunuzun beyin gelişimi ve ruh sağlığına zarar verebilir.
Çocuğun refahındaki olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

(Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak)

1. ŞAPLAK ATMAK İŞE YARAR MI ?

Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu şaplak atmaya yöneliyor çünkü çocuklarını davranmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Bazı ebeveynler, çocuklarını sert bir şekilde disipline etmenin, çocuklarının davranışlarının kabul edilemez olduğunu anlamalarını sağlayacağına ve bu nedenle onları durduracağına inanmaktadır.  Sorun, disipline etmek için fiziksel cezanın kullanılmasının etkili olmamasıdır.  Bedensel ceza çalışmaları, şaplak atmanın kısa vadede davranışı değiştirebileceğini gösteriyor – örneğin, çocuğunuza şaplak atarsanız, o anda davranışlarını değiştirebilirler – ancak uzun vadede etkili değildir. Kısa vadeli bir çözüm olarak bile, şaplak atmanın bir moladan daha etkili olduğu gösterilmemiştir.  Onlarca yıllık araştırma, şaplak atmanın çocukların davranış sorunlarına uzun vadeli etkili bir çözüm olmadığını gösteriyor. Özellikle ebeveynin rutin olarak bir çocuğa şaplak attığı durumlarda , çocukların daha az itaatkar hale gelmesine ve zamanla daha saldırgan davranışlar sergilemesine neden olabilir. Başka bir deyişle, şaplak atmak, çocukları hiç şaplak atmayan çocuklardan daha kötü davranabilir.

2. ŞAPLAK ATMAK EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNE ZARAR VERİR.

Birçoğumuz çocuklarımızla yakın ve bağlantılı ilişkiler kurmak isteriz, ancak şaplak atmak tam tersi bir etkiye sahiptir. Çocuğunuza şaplak attığınızda güvenini kırmış olursunuz. Sizi koruması gereken kişi size fiziksel zarar verdiğinde güven kaybolur. Şaplak atılan çocuklar, en çok yardıma ihtiyaç duyduklarında bile, muhtemelen ebeveynlerinden kaçınacak ve sorunlarını gizleyecektir.  Ebeveyn-çocuk ilişkisi özeldir, ancak diğer ilişkilerden o kadar da farklı değildir çünkü çocuklar da insandır.  Bir insan olarak, size zarar verebilecek insanları sever veya onlara güvenir misiniz ve onlarla yakın bir ilişki kurmak ister misiniz? Şaplak atmak ile çocuk saldırganlığının, özellikle de çocuktan ebeveyne şiddetin gelişimi arasında güçlü bir ilişki vardır. Bir çalışma, çocuktan ebeveyne şiddetin yalnızca çocuklara fiziksel ceza verildiğinde ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Bu nedenle, ebeveynin çocuğa vurması, çocuğun daha sonra güçlendiğinde ebeveyne vurmasına neden olabilir – bu hiç de şaşırtıcı olmayan bir sonuç. Bu ceza şekli, çocuğunuzla olan ilişkinize onarılamayacak derecede zarar verebilir.

3. ŞAPLAK ATMANIN ÇOCUĞUN BEYNİ VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard Üniversitesi’nden yapılan yeni bir araştırmaya göre, şaplak atmak, çocuklarımızın zihinsel sağlığına zarar verebilir ve fiziksel istismara benzer şekilde çevresel tehditlere beyin tepkilerini değiştirebilir. Yani, şaplak atmanın bir çocuğun stres tepki sistemi üzerindeki olumsuz etkileri, çocuk istismarının neden olduğu etkilere benzer.  Çok fazla sert disiplin sadece acıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bir şaplak atma öyküsü de çocuğun beynine zarar verebilir. Şaplak atmanın yarattığı stres, çocuktaki kortizol seviyelerini uzun süre yükseltir . Bu sürekli kortizol maruziyeti, beyin hasarı ve beyin boyutunda azalma ile ilişkilendirilmiştir . Araştırmacılar, rutin olarak şaplak atılan çocukların beyinlerindeki gri madde hacminde belirgin bir azalma olduğunu bulmuşlardır.

Şaplak atmanın çocuklar üzerinde derin olumsuz etkileri vardır. Deriden daha derine inen yaralar ve izler bırakabilir. Şaplak atılan çocukların aşağıdaki zihinsel sağlık sorunlarına ve gelişim sorunlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir.

-Düşük benlik saygısı
-Depresyon ve madde kötüye kullanımı gibi zihinsel sağlık bozuklukları riskinde artış
-Daha fazla kendine zarar verme, intihar veya kaçma riski
-Bozulmuş bilişsel gelişim

(Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak)

4. DAHA ZAYIF FİZİKSEL SAĞLIK

Disiplin için fiziksel cezayı kullanmak, öğretmek için korku ve tehdit kullanmaktır. Tehdit altında olmak streslidir. Akıl hastalığının yanı sıra, erken çocukluk döneminde uzun süreli strese maruz kalmak, yaşamın sonraki dönemlerinde birçok olumsuz fiziksel sonuçla da ilişkilidir. Bu yetişkin çocukların kardiyovasküler hastalık, otoimmün bozukluklar, erken ölüm ve genel olarak daha kötü refah geliştirme olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır.

Şaplak atmayı nasıl tanımlarsa tanımlasın ya da bunun çocuk istismarı olduğuna inanıp inanmadığına bakılmaksızın, giderek artan bir araştırma grubu, şaplak atma ile zaman içinde sayısız zararlı sonuç arasında güçlü ilişkiler buluyor.

5. ŞAPLAK ATMAK HANGİ DERSİ VERİR?

Şaplak atmak, etkisiz ve sağlığa ve ilişkiye zararlı olmasının yanı sıra çocuklara yanlış dersi de öğretir.  Ebeveynler, çocuklarına itaatkar ve iyi huylu olmayı öğretmeyi amaçlar.  Ancak çocukların öğrendiği ders, şiddetin sorunları çözmenin kabul edilebilir bir yolu olduğu ve daha güçlü olanın daha zayıf olanın ne yapacağını dikte etme hakkı olduğudur. Ve yıkıcı davranışları uygun davranışa dönüştürmeyi öğrenmiyorlar. Bu disiplin yönteminin öğrettiği bir diğer ders, belirli bir eylemi, yapılacak doğru şey olduğu için değil, ceza korkusuyla seçmektir.  Sonuç olarak, şaplak atılan çocukların aşağıdakileri yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur:

-Zamanla artan saldırganlık gösterme
-Özellikle erkek çocuklarında şaplak, ilerleyen dönemlerde başkalarına karşı zorbalık yapabilir veya başkaları tarafından zorbalığa uğrayabilir.
-Daha düşük empati ve ahlaki muhakeme gelişim gösterme
-Zamanla suçluluk ve antisosyal davranışlar sergileme
-Yetişkinlikte kötü niyetli ilişkilere dahil olma
-Nesiller arası bir şiddet döngüsü geliştirme

Şaplak Atmadan Disipline Etmenin Yolları (Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak)

Şaplak atmak ile disipline karşı olumsuz bir yaklaşıma inanmak arasında yüksek bir ilişki vardır. Sık sık şaplak atan ebeveynler, çocukları yaramazlık yaptığında başka seçeneklerinin olduğuna inanmazlar. Şaplak atmanın savunucuları genellikle hiçbir şaplak atmanın “disiplinsizliğe” ya da serbestliğe eşit olmadığını söyler ya da ima eder . Bu gerçeklerden daha fazla olamaz. Bir ebeveyn bunları duymaya açıksa, başka ve daha iyi disiplin yöntemleri vardır. Bir çocuğun yaramazlık yaptığını söylediğimizde, bunun yanlış olduğunu bildiklerini ve bunun kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz. Bu tür bir varsayım, muhtemelen bir ebeveynin yalnızca olumsuz bir yaklaşımın etkili olacağına inanmasına yol açacaktır. Negatif davranışlar sergileyen küçük çocuklar bunu genellikle bilgisizlikten ya da dürtü ya da duygusal kontrol eksikliğinden yaparlar . Hala kontrol edemeyecekleri şeyler için onları “kötü” veya “yanlış davranan” olarak etiketlemek haksızlıktır. Nasıl bir yürümeye başlayan çocuk bir gecede yürümeyi öğrenmezse, bir çocuk da onlara söylediğimiz anda davranmayı öğrenemez. Beyin kablolarını geliştirmek bacak kaslarından çok daha zor ve zaman alıcıdır. Küçük çocuklarımız yürümeyi öğrenirken sabırlıydık; onlar nasıl davranacaklarını öğrenirken daha da sabırlı olmalıyız. Şaplak atmanın zararlı olduğuna ve disipline etmenin daha iyi yolları olduğuna dair artan kanıtlarla, açık fikirli olmak ve inançlarını ayarlamak ebeveynin görevidir.

Şaplak atmak için etkili alternatifler şunları içerir:

-Mümkün olduğunda çocuğunuzla bağlantı kurduğunuz bir yerden başlayın; kurallarınıza uyacaklarsa size güvenmeleri gerekir.
-Sıcak ve duyarlı bir ebeveynlik stili kullanarak çocuğunuza öz düzenlemeyi öğretin.
-Çocuklarda iyi davranışları teşvik etmek için övgüyü olumlu pekiştirme olarak kullanın.
-Çocuğunuza öğretirken katı ve tutarlı ama sıcak ve saygılı olun.
-Disiplin taktiklerini adil hale getirin ve bunun ikiniz için ne anlama geldiği konusunda çocuğunuzla tartışmayı düşünün.
-Küçük çocuklar, uygunsuz davrandıkları bir durumdan uzaklaştırmak veya farklı bir etkinliğe yönlendirilmek gibi taktiklerle en iyisini yaparlar.
-Daha büyük çocuklar, güvenli koşullar altında doğal sonuçlar deneyimleme konusunda başarılıdırlar.
Gençler, tümevarımsal disiplini kullanarak öğretme ve akıl yürütme ile en iyisini yapar.
-Disiplin asla aşağılama, sözlü hakaret veya herhangi bir aşağılayıcı muamele biçimini içermemelidir.
-Cezalandırmak yerine uygun davranışı öğretin.
Çocukların güvenlik hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına sahip insanlar olduğunu kabul edin.

Şaplak Atmak Hakkında Son Düşünceler (Çocuk Disiplininde Şaplak Atmak)

Uygunsuz çocuk davranışları genellikle ebeveynlerde öfkeyi tetikleyebilir. Sevdikleri birinin neden kasten kötü davranış sergilediğini anlamıyorlar. Ebeveynler genellikle tanıdık olan veya bir öfke veya hayal kırıklığı yerinden gelen yöntemlere başvururlar. Sizinle yakın ilişkileri olan sağlıklı, mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsanız şaplak atmak asla iyi bir seçenek değildir. Ancak çocuğunuzu etkili bir şekilde nasıl disipline edeceğinizi bilmiyorsanız, bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz . Duygularınızı sıralamak ve zihniyetinizi değiştirmek için desteğe ihtiyacınız varsa, terapi harika bir seçenektir. Çocuk doktorunuz veya klinik psikolog, çocuğunuzu şefkatle ve etkili bir şekilde disipline etmenin yararlı yollarını önerebilir.

Çocukların Dinlemesini Nasıl Sağlarsınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir